هيونداي از فناوري اثرانگشت استفاده مي‌كند

اين شركت خودروسازي كره‌اي فناوري اثر انگشت را توسعه داده است و در كارهايي از قبيل بازوبسته كردن درهاي خودرو گرفته تا پياده كردن تنظيمات ثبت شده مثل موقعیت صندلی، آینه‌های دیدعقب، زاویه آینه‌های جانبی و همين‌طور روشن كردن خودرو كاربرد دارد.